Välkommen till

Springerklubben Nedre Norra

 

 

Hej

Eftersom Nedre Norra, på årsmötet, inte fick ihop personer som ville eller kunde fortsätta i styrelsen så upphörde lokalavdelningen.

Som ni läst så var ju läget för en fortsättning för Nedre Norra som egen lokalavdelning väldigt osäker.

Medlemmarna på årsmöte kom fram till att önskemålet var att vi skulle tillhöra Lokalavdelning Västerbotten/Norrbotten

Det är nu klart att Nedre Norra kommer att slås samman med lokalavdelning Västerbotten/Norrbotten och att den nya stora avdelningen kommer att heta Springer Norrland.

Beslutet är taget i samråd med Västerbotten/Norrbotten och Springerklubbens huvudstyrelse.

 

Det blir ju en väldigt stor avdelning och rent praktiskt är det naturligtvis omöjligt för styrelsen i nya Springer Norrland att anordna aktiviteter i hela området.

Så om man vill ha aktiviteter lokalt i gamla Nedre Norra måste de aktiviteterna genomföras och ske på initiativ av de medlemmar som bor i området.

Dessa aktiviteter måste vara självförsörjande dvs. man drar lokalt in de ekonomiska

resurser som behövs för aktiviteten. Man sköter då också eventuella anmälningar och annan administration i samband med den verksamhet man vill genomföra.

Eventuella aktiviteter ska också informeras om på den nya sammanslagna avdelningens hemsida.

En kontaktperson för gamla Nedre Norra har utsetts och kontaktuppgifter och övrig information kommer att finnas på Västerbotten/Norrbottens hemsida

Den hemsidan kommer att byta namn till Springer Norrland och kommer att göras om, men i skrivande stund är adressen http://springervasterbotten.net/

Kika gärna in där för att se vilka aktiviteter som erbjuds i nya Springer Norrland.

Alla medlemmar har ju möjlighet att delta på allt som anordnas, oavsett var det är.

Det gäller ju för övrigt hela springerklubben och alla avdelningars aktiviteter.

 

Nedre Norras hemsida kommer att tas bort den 25 aug. då vi inte kan förnya sidan.

Vår Facebooksida (Springerklubben Nedre Norra) kommer att finnas kvar, det kan bli så att den byter namn.

Facebooksidan är ju en bra möjlighet till medlemmar att få kontakt med andra inom området och att lägga ut aktiviteter mm man vill anordna på.

 

 

Kontaktperson för FD Nedre Norra:

Barbro Collin

collbro@hotmail.com

 

Länkar

Västerbotten/Norrbotten – Springer Norrland

Nedre Norras Facebooksida